Uw organisatie is op zoek naar andere vormen van samenwerken en nieuwe netwerken. Uw organi­satie heeft te maken met snelle veranderingen in de nationale en internationale markt. Uw organisatie heeft werknemers in dienst met een grote diversiteit, zowel qua leeftijd als culturele achtergrond. Uw organisatie wil werknemers betekenisvol werk geven. Werk waarin ze plezier hebben en werk waarmee ze een duurzaam en gezond resultaat boeken.

 

WAT

Ik onderzoek het vraagstuk van uw organisatie. Ik analyseer, zoek de vraag achter de vraag, verken de perspectieven en het potentieel. Mijn diagnose leidt tot een aanpak waarmee we stap voor stap verkennen wat nodig is, wat wel en niet werkt. Ik leer uw organisatie het vraagstuk zelf op te lossen en versterk daarmee het eigen leervermogen. Afhankelijk van wat nodig is, vervul ik verschillende rollen: die van consultant, trainer of coach. Ik richt me binnen de organisatie op drie thema’s :

 

HOE

Ik lever maatwerk. Dat begint met een verkennend gesprek waarin we kennis maken, vertrouwen in samenwerking toetsen, de actuele vraag uitdiepen en de gewenste opbrengst vaststellen. Op basis daarvan ontwerp ik een eerste aanpak. We bepalen uiteindelijk samen de inhoud, route en timing van het proces en de gewenste interventies.

 

Ik werk vanuit een aantal basisprincipes:

  1. De collectieve wijsheid benutten die in het team of de organisatie aanwezig is;
  2. Reflectie als middel om met elkaar een nieuwe manier van handelen te realiseren;
  3. Over de grens leren kijken en daarmee de status quo uitdagen;
  4. Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen en collectieve leerproces;
  5. Een brug slaan tussen weten en doen;
  6. Afwisseling tussen vertragen en versnellen;
  7. Ritsen: integratie tussen leren op een leerlocatie en leren op de werkvloer.

 

Ik werk samen in een netwerk van professionals, die houden van hun vak, veel ervaring hebben in het begeleiden van mensen in organisaties en daar met plezier dagelijks voor op pad gaan!